Prohlášení o přístupnosti


KITT6, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek https://kitt6.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://kitt6.cz.


Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Podporované webové prohlížeče

Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:
Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22. 12. 2023. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného KITT6, příspěvková organizace.
Prohlášení bylo revidováno dne 26. 1. 2024.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail podatelna@kitt6.cz


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

KITT6, příspěvková organizace Čs. Armády 601/23 Praha 6, 160 00 e-mail: podatelna@kitt6.cz